Меню

ЖАҢЫ КИТЕПТЕР ЖАРЫК КӨРДҮ


2019-жылдын 10-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасында 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча “Классикалык изилдөөлөр”, “Окурмандын китеп текчеси” сериялары боюнча жарык көргөн китептердин бет ачары болуп өттү.


Китептер Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан даярдалып, академик Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында жарык көргөн.

Иш-чара жарык көргөн китептердин маани-мазмуну, камтылган материалдары тууралуу коомчулукка кеӊири маалымат берүү максатында уюштурулган. Бет ачарга Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Президенти, академик Джуматаев Мурат Садырбекович жана илимпоз-окумуштуулар, ЖОЖдордун окутуучулары, аспиранттар, изденүүчүлөр катышты.

               

 

“Классикалык изилдөөлөр” сериясында кыргыздын көркөм сөз өнөрү, тарыхы, тили, этнографиясы, этнопедагогикасы, музыка, сүрөт өнөрү, театржана биология, физика ж.б. илим тармактары боюнча кыргыз тилиндеги изилдөөлөрдүн топтомдорукиргизилди. Уюштуруучулар “томдуктарды түзүүдө илимдин ар тармагындагы, алсак, педагогика илимдеринин докторлору, профессорлор Н. Ишекеев, А. Алимбеков, биология илимдеринин доктору, профессор Б. Дженбаев, физика-математика илимдерин доктору, профессор М. Кидибаев, филология илимдеринин доктору, профессор С. Мусаев, тарых илимдеринин доктору, профессор Ж. Бөкөшов ж.б. менен биргеликте иш алып барышканын” баса белгилешти.

               

“Окурмандын китеп текчеси” сериясы боюнча жарык көргөн томдуктарга кыргыз профессионал адабиятынын поэзия, проза, драматургия жаатындагы тандалган көркөм чыгармалар киргизилген. К.Тыныстанов, С.Карачев, Б.Кененсариев, А.Осмонов, А.Токомбаев, М.Элебаев, К.Каимов, А.Убукеев, У.Абдукаимов ж.б. көзү өткөн кыргыз акын, жазуучуларынын чыгармалары боюнча жарык көргөн бул сериядагы китептер мектеп окуучуларына, ЖОЖдун студенттерине, дегеле көркөм адабиятка кызыккан окурмандарга арналат.

ЖАҢЫ ЧЫККАН КИТЕПТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы

2015-жыл

 

2017-жыл

“Классикалык изилдөөлөр” сериясы

1 Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 1-том
2 Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 2-том
3 Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 3-том
4 Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 4-том
5 Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 5-том
6 Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 6-том

 

1. 1-том: Б.Калпаков, Б.Кененсариев, С.Карачев, Ш.Көкөнов, К.Тыныстанов
2. 2-том: Аалы Токомбаев
3. 3-том: Мукай Элебаев
4. 4-том: Касымалы Баялинов
5. 5-том: Жоомарт Бөкөнбаев
6. 6-том: Темиркул Үмөталиев
7. 7-том: Түгөлбай Сыдыкбеков
8. 8-том: Түгөлбай Сыдыкбеков
9. 9-том: Кубанычбек Маликов
10. 10-том: Жусуп Турусбеков, Кусейин Эсенкожоев

 

 

2018-жыл

“Классикалык изилдөөлөр жана тексттер” сериясы

1 Классикалык изилдөөлөр, кыргыз тили боюнча эмгектер
2 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу, 12-китеп: Поэзия
3 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу, 13-китеп: Поэзия
4 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу, 7-китеп: Айтматовтаануу
5

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

9-китеп: Проза

6

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

10-китеп: Проза

7

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

11-китеп: Драматургия

8

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

8-китеп: Балдар адабияты

9 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Философия
10 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Этнопедагогика
11 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Этнография
12 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Искусство, 1-том
13 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Искусство, 2-том
14 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Физика
15 Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Биохимия
16 Улуттук идея кыргыз тарыхында, 1-том
17 Улуттук идея кыргыз тарыхында, 2-том
18 Улуттук идея кыргыз тарыхында, 3-том
19 Улуттук идея кыргыз философиясында, 1-том
20 Улуттук идея кыргыз философиясында, 2-том
21 Улуттук идея кыргыз философиясында, 3-том
     

 2016-ЖЫЛ

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы

Аталышы
  11-том: К.Жантөшев. Каныбек (1)
  12-том: К.Жантөшев. Каныбек (2)
  13-том: У.Абдукаимов
  14-том: А.Токтомушев
  15-том: А.Осмонов
  16-том: К.Каимов
  17-том: Н.Байтемиров
  18-том: Т.Абдымомунов
  19-том: Р.Шүкүрбеков
  20-том: М.Алыбаев

 

2017-ЖЫЛ

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы
  21-том: АйткулуУбукеев
  22-том: Тенти Адышева
  23-том: МавляновЖунай
  24-том: ЗуураСооронбаева.
  25-том: Чыңгыз Айтматов
  26-том: Чынгыз Айтматов
  27-том: Чыңгыз Айтматов
  28-том: Аман Саспаев
  29-том: Сагындык Өмүрбаев
  30-том: Смар Шимеев, Бакы Өмүралиев,ШатманСадыбакасов, Жапаркул Алыбаев

 

2018-ЖЫЛ

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы

1 31-том: Сүйүнбай Эралиев
2 32-том: Т. Байзаков, М.Жангазиев
3 33-том: Сооронбай Жусуев
4 34-том: Өмүркул Кулумбаев
5 35-том: Шүкүрбек Бейшеналиев
6 36-том: А.Алдашев
7 37-том: А.Алдашев
8 38-том: Ш.Абдыраманов
9 39-том: Т.Касымбеков
10 40-том: Б.Сарногоев

 

 

 

 

 


Аспирантура

Окумуштулардын маеги

Кызматташуу

Шилтемелер