Меню

КОЛ ЖАЗМАЛАР ФОНДУНДАГЫ ЖАРЫЯЛАНА ЭЛЕК АДАБИЯТТАР ЖАРЫК КӨРДҮ


2019 – жылдын 30 – апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан уюштурулган Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча Кол жазмалар фондундагы жарыялана элек жана мурун жарыяланган адабияттарга кошумчаланып жарык көргөн «Залкар акындар», «Айтыш» серияларынын, орто кылым адабияты, акындык өнөр боюнча «Классикалык изилдөөлөр» сериясынын бет ачары болду.


Иш-чаранын жүрүшүндө Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан даярдалып, академик Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясынын астында жарык көргөн китептер тууралуу таанытым, китеп көргөзмөсү уюштурулду. Төкмөчүлүк өнөрдүн, айтыш жанрынын практикалык негизин көрсөткөн маданий иш-чарага да орун берилди.

   

«Залкар акындар» сериясы

 1. 1-том: Кетбука, Асанкайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек;
 2. 2-том: Калмырза, Чоңду, Эсенаман, Үмөтаалы;
 3. 3-том: Жеңижок;
 4. 4-том: Музооке, Айтыке, Коргоол, Эшмамбет;
 5. 5-том: Токтогул;
 6. 6-том: Тоголок Молдо, Алдаш Молдо;
 7. 7-том: Калык, Осмонкул;
 8. 8-том. Балык, Солтобай, Жаныш;
 9. 9-том. Молдо Кылыч, Абдираим Шама;
 10. 10-том. Молдо Нияз, Молдо Багыш, Ниязалы Молдо, Ѳмѳр Молдо;
 11. 11-том. Барпы Алыкулов;
 12. 12-том. Нурмолдо, Боогачы, Казыбек;
 13. 13-том. Ысак Шайбеков, А.Жутакеев, А.Чоробаев, А.Бердибаев;
 14. 14-том. Алымкул, Токтонаалы, Ысмайыл;
 15. 15-том. Токтосун, Ашыраалы, Эстебес, Тууганбай;

«Айтыш» сериясы

 1. Айтыш, 7 томдук;

«Классикалык изилдөөлөр» сериясы

 1. Акындар чыгармачылыгы, 4 томдук;
 2. Орток түрк адабияты 2 томдук.

 

 


Аспирантура

Окумуштулардын маеги

Кызматташуу

Шилтемелер