Меню

Биринчи Академиялык Инновациялык Форум өттү


2019-жылдын 29-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында “Академиялык институттун инновациялык ишмердүүлүгүн түзүү стратегиясы: маселелер, чечимдер, келечекке пландар” аттуу биринчи Академиялык Инновациялык Форум  болуп өттү.

Форумга Кыргызпатент, КРнын Билим жана илим министрлигинин департаменти, “Аскар Салымбеков Фонду”, КРнын ЖОЖдун Ассоциациясы жана бир катар илмипоздор катышты.

Иш-чаранын жүрүшүндө КР УИАнын Президенти, академик Мурат Садырбекович Джуматаев баяндама окуп, эки илимий аймакты түзүү зарыл экендигин белгилеп, анын маани-мазмунун төмөндөгүдөй түшүндүрүп өттү:  “Технологиялык зона – эркин экономикалык зонанын түрү, анын аймагында илимий-изилдөө, илимий-өндүрүштүк, илимий-билим берүү, тажрыйба-конструктордук уюмдар жана ишканалар иш алып барышат. “Тренинг-борбор”, Машинакуруу институту, Технопарк, Геомеханика жана минералдык ресурстарды өнүктүрүү институту бул зонанын негизгилеринин бири болот.

  

Жашыл аймак – жаратылыш аймагында эс алуу үчүн арналган шарттарды түзүү боюнча деңгээлин жогорулатууга, туристтик аймакты, ден соолукту калыбына келтирүү боюнча, маданий-экологиялык аймак боло алат. Бул өз ичине Ботаникалык бакч аөндүрүш бөлүмүн жана “Инициатива  Арча” коомдук фонду, ошондой эле ресурстук борборун камтыйт”. КР УИАсы мүмкүн болушунча аймактагы инфраструктураны акырындык менен бекемдөөдөгө аракеттенип, ушундай тариздеги иш-чараларды уюштуруп келет. Бүгүнкү Форумда тийиштүү эскиз-пландарды презентациялоо менен көрсөтүлгөн зоналарды өнүктүрүү Концепциясы талкууланды. Андан сырткары УИАнын президиуму аталган эки зонанын базасында илимий-инновациялык процессти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп, илимий-өндүрүштүк багытты бара-бара жөнгө салуу ишин улантуу менен аракеттенээрин белгилешти. 2000-жылдан 2018-жылга чейинки мезгил аралыгындагы КР УИАнын институттарынын илимий-инновациялык ишмердүүлүгүн талдоонун жыйынтыгы чыгарылып, илимий жетишкендик жараткандар дипломдор менен сыйланды.

    

 


Аспирантура

Окумуштулардын маеги

Кызматташуу

Шилтемелер