Меню

УИАнын президенттери


Скрябин Константин Иванович
СССР Илимдер академиясынын филиалынын президенти (1943-жылдын январынан – 1952-жылдын июлуна чейин)
Академик (13.12.1954 -нан баштап)
Жашоо жылдары: 1878-1972
Ахунбаев Иса Коноевич
СССР Илимдер академиясынын филиалынын президенти(июль 1952 – декабрь 1954)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (декабрь 1954 – февраль 1960)
Академик (13.12.1954 -нан баштап)
Жашоо жылдары: 1908-1975
Каракеев Курман-Гали
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти(февраль 1960 – ноябрь 1978)
Академик (20.11.1960 -нан баштап)
Жашоо жылдары: 1913-2012
Адышев Муса Мирзапаязович
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти(ноябрь – декабрь 1978)
Академик (30.06.1961 -нан баштап)
Жашоо жылдары: 1915-1979
Иманалиев Мурзабек Иманалиевич
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (июнь 1979 – март 1986)
Академик (28.03.1989 -нан баштап)
Жашоо жылдарыи: 1931-2017
Лавёров Николай Павлович
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (июль 1987 – март 1989)
Академик (15.06.1979 -нан баштап)
Жашоо жылдары: 1930 – 2016
Акаев Аскар Акаевич
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (март 1989 – октябрь 1990)
Академик (03.07.1987 -нан баштап)
Айтматов Ильгиз Торокулович
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (декабрь 1990 – декабрь 1993)
Академик (28.03.1989 -нан баштап)
Койчуев Турар Койчуевич
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (декабрь 1993 – декабрь 1997)
Академик (28.03.1989 -нан баштап)
Жээнбаев Жаныбек Жеенбаевич
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (декабрь 1997 – апрель 2007)
Академик (28.03.1989 -нан баштап)
Жашоо жылдары: 1931-2007
Жоробекова Шарипа Жоробековна
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (июнь 2007 – апрель 2012)
Академик (25.12.2000 -нан баштап)
Эркебаев Абдыганы Эркебаевич
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (с 2012 г. по 2017)
Академик (21.12.1993 -нан баштап)
Джуматаев Мурат Садырбекович
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти
Академик (02.11.2017 -нан баштап)


Аспирантура

Окумуштулардын маеги

Кызматташуу

Шилтемелер